Øvrige konsulentydelser

Når såvel den private som offentlige virksomhed skal anskaffe sig nye digitale løsninger, udfordres ledelsen som regel på, at det er en kompleks og uigennemskuelig verden, der kigger ind i. Uanset hvilken baggrund og tilgang, ledelsen måtte have – er det vigtigt, at få grebet projektet rigtigt an – fra begyndelsen! Derudover er det væsentligt at betragte nye digitale løsninger som forretningsprojekter – som skal understøtte virksomhedens videre udvikling. Vores ydelser sikrer at du som leder kommer godt i gang!

Forretningsanalyse ifm. systemanskaffelse

Mit udgangspunkt for seriøs rådgivning indenfor Anskaffelse af IT-systemer er, at der først gennemføres en Forretningsanalyse (se beskrivelse nedenfor) før end der overvejes en løsning. Der er rigtigt mange facetter i spil ifm. med en kommende anskaffelse eller udskiftning af et IT-system, og disse facetter bør nøje overvejes og evalueres ift. virksomhedens nuværende såvel som dens fremtidige position.

Det betyder, at det rigtige beslutnings-grundlag må tilvejebringes i et tæt samarbejde med ledelsen, så de rigtige beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag. Ikke mindst er disse indledende øvelser også med til at sikre, at der skabes en bedre forståelse og accept af det kommende projekt.

Få flere detaljer i Faktabladet!

;

Download Faktablad

Systemanskaffelse

Når Forretningsanalysen er gennemført og retningen for valg af IT-systemet er på plads, forædles det udarbejdede analysemateriale i en sådan grad, at det kan (gen-)anvendes til at gennemføre en udbudsrunde.

Dernæst udvælges nogle relevante udbydere af IT-systemet. Disse udbydere afgiver et estimat på det tilsendte materiale og bliver senere indbudt til at præsentere deres løsningsforslag – ud fra det analysemateriale, som vi sammen tilvejebragte ifm. Forretningsanalysen.

Efter nærmere evalueringer mv. træffes det endelige valg af IT-løsning og –udbyder. Til sidst skal der indgås en aftale med den valgte IT-udbyder baseret på et standard aftalegrundlag.

Først herefter kan et kommende IT-projekt sættes i gang og fordi at forarbejdet har været grundigt, samt at organisationen sammen med ledelsen har været kraftigt involveret – vil der kunne påbegyndes og siden gennemføres et godt projekt med høj gevinstrealisering.

Få flere detaljer i Faktabladet!

;

Download Faktablad