Siden virksomhedens opstart i maj 2019 har jeg haft travlt med løsning af opgaver for gode og loyale kunder. Du kan læse et udpluk af dem her – og måske blive inspireret af dem! Måske skal vi tage en snak om, hvordan jeg kan bidrage til at løse dine udfordringer – i 2021?

Projekter i 2019-2021 (såvel afsluttede som igangværende)

Nedenstående opgaver er eksempler på de periodiske opgaver, som jeg har arbejdet med:

Kunde: Stor it-leverandør.

Ifm. modernisering af en eksisterende it-løsning, har jeg assisteret kunden med As-Is procesafdækning, procesoptimering samt To-Be procesmodellering. Vi har gennemført 2 ganske omfattende forløb, hvor resultaterne herfra indgår som grundlag for det nye systemdesign.  Opgaven fortsætter på udvalgte funktionsområder i 2021.

Min rolle: proceskonsulent. Ydelse(r): værdiskabende procesoptimering.

Kunde: Mellemstor dansk handelsvirksomhed.

Ifm. et ønske om en øget digitalisering af virksomheden – som led i virksomhedens nye strategiplan, har kunden ønsket at implementere en ny økonomiløsning. Løsningen omfatter alle processer i virksomheden. Ledelsen har ønsket en uvildig rådgivning ifm. bl.a. afdækning af behov, optimering af processer samt fremstilling af beslutningsgrundlag for en løsning, der passer til virksomhedens behov nu og de næste 5-8 år. Herudover har assistancen omfattet fremstilling af udbudsmateriale, evaluering af it-leverandører til endeligt valg af leverandør.

Min rolle: ledelsesrådgiver og projektleder. Ydelse(r): forretningsanalyse, systemanskaffelse & 360° projektledelse.

Kunde: Større dansk koncern

  • Ifm. et ønske om også at blive GDPR-compliant på et CRM-system, igangsatte vi først en omfattende oprydning af kundedata, for senere at forberede og implementere en GDPR-motor, som successivt anonymiserer kundedata efter opsatte regler. Projektet er afsluttet.

Min rolle: projektleder. Ydelse(r): 360° projektledelse.

  • Ifm. en planlagt fornyelse og sammenlægning af flere afregningssystemer – til ét samlet system, blev der iværksat et meget stort og omfattende dataoprydnings-spor, som en del af det samlede projekt. Projektet er stadigt i gang og løber til 2022/23.

Min rolle: projektleder. Ydelse(r): 360° projektledelse.

Kunde: Mellemstort analysefirma og it-leverandør

Ifm. med et ønske om at kunne tilbyde kunderne endnu bedre viden til håndtering af basal analyse samt implementering af digitale værktøjer til understøttelse heraf, har vi igangsat et projekt, som har fokus på først at få afdækket og optimeret implementeringsprocesserne. Dernæst tager vi fat på etablering af nødvendige værktøjer, udarbejde dokumentation samt skabe forankring af ”alt det nye” i egen organisation. Projektet forventes først afsluttet i løbet 2021.

Min rolle: ledelsesrådgiver, proceskonsulent & projektleder. Ydelse(r): værdiskabende procesoptimering, forandringsledelse i projekter & 360° projektleder.