Projektledelse

Gennem mange år har både internationale som nationale undersøgelser vist, at kun ca. 1/3 af alle IT-projekter gennemføres til tiden, inden for budget og med de aftalte leverancer. Naturligvis er der mange årsager hertil, men ofte handler det om, hvordan der udøves ledelse i og omkring projektet.

IT-Projektledelse 360°

Gennem mange år har både internationale som nationale undersøgelser vist, at kun ca. 1/3 af alle IT-projekter gennemføres til tiden, inden for budget og med de aftalte leverancer. Naturligvis er der mange årsager hertil, men ofte handler det om, hvordan der udøves ledelse i og omkring projektet.

En projektleder er ikke bare en projektleder! Der er meget stor forskel på, hvordan projektledelse udøves i praksis. Vælger jeres projektleder at bruge tid og værktøjer til at reducere kompleksitet og agere proaktivt – eller overdrages problemerne til dig, med en forventning om at du løser dem? Eller måske har projektlederen for stor fokus på de tekniske dele i projektet og for lidt fokus på forretningen, processerne og kulturen? Eller vælger jeres projektleder at bruge tiden på at være specialist og måske blande sig i detaljerne?

Jeg mener, at projektledelse primært handler om at skabe resultater i afstemt samarbejde med både ledelse, medarbejdere og andre interessenter. Det handler med andre ord om at en projektleder bør bruge bruge sin tid på at være en dygtig leder – 360° rundt!

Med mig som projektleder får I struktur og overblik over jeres projekt. I et tæt samarbejde med jer, organiserer jeg jeres projekt, så I får de bedst mulige resultater, inden for de aftalte rammer. Jeg arbejder efter anerkendte projektmetoder som IPMA®, Prince/2® og SAFe®, ligesom jeg er certificeret indenfor ADKAR® og Actee® forandringsledelses-koncepterne.

Men det er nu en gang de praktiske erfaringer, som tæller!

Jeg kalder det IT-projektledelse 360° – som er min pragmatiske definition på det rigtige niveau af integreret projekt- og forandringsledelse i jeres IT-projekt.

Få flere detaljer i Faktabladet!

;

Download Faktablad