Procesledelse

Gennem de seneste år har der været en tendens til at betragte procesledelse som en disciplin, der kun foregår på workshops i mødelokalerne – og aldrig kommer videre! Men lykkes man først med at få forankret en stærk proceskultur i organisationen, vil der gennem et struktureret procesledelsesarbejde kunne skabes betydeligt bedre resultater gennem et transparent overblik, fælles tværgående forståelse og et stærkt fundament for forandring.

Værdiskabende procesoptimering

Digitalisering står øverst på dagsordenen i rigtigt mange organisationer, men hvordan griber man som leder opgaven an på den rigtige måde, så der tages hensyn til både de kvantitative og kvalitative parametre? For det nytter ikke bare at købe ny teknologi, hvis I ikke samtidigt benytter muligheden for at få kigget kritisk på både forretnings- processer og kompetenceniveauet blandt brugerne. Når I gør det, får I fuld valuta for de investerede penge!

Jeg har værktøjskassen og en stærk metode til procesoptimering, som gør jer i stand til at fange de løse fugle på taget og omsætte investeringen til sorte tal i business casen.

Dokumentation og optimering af processer og procedurer

Her afdækker og optegner vi i fællesskab de udvalgte forretningsprocesser med henblik på senere at finde spild og forbedringspotentialer. Herefter modellerer og optegner vi de optimerede forretningsprocesser til implementering, på baggrund af de identificerede forbedringsforslag. Her kan vi endvidere kvalificere forbedringsforslagene, således at ca. 50% erfaringsmæssigt omhandler teknologien og ca. 50% omhandler tilrettelæggelsen af forretningsprocesserne, adfærd, roller og ansvar mv.

Implementering af organisatoriske forandringer

Her analyseres og forberedes den kommende implemen- teringsopgave, bl.a. udarbejdelse af interessentanalyse, risikoanalyse og kommunikationsplan, analyse af uddannelsesbehov og uddannelsesplaner mv. Disse er – sammen med forbedringsforslagene ovenfor – grundlaget for at gennemføre en succesfuld implementering med fuld anvendelse af de eksisterende ressourcer.

Få flere detaljer i Faktabladet!

;

Download Faktablad