Hvem er jeg?

Kompetenceprofil

Det kan jeg hjælpe din virksomhed med

IT-Management

 • IT- /Digitaliseringsstrategi
 • Forretningsanalyse
 • Business case
 • Behovsanalyse
 • Kravspecifikation
 • Udbudsforretning og leverandørscreening
 • Kontraktsparring
 • Styregruppearbejde

Projektimplementering

 • Implementeringsstrategi
 • Project governance
 • Projektledelse
 • Styregruppestøtte
 • Programledelse
 • Forandringsledelse (ADKAR & Actee)
 • Gevinstrealisering

Effektivisering

 • Procesudvikling (Lean / Six Sigma)
 • Digitalisering af processer (bl.a. RPA)
 • Forandringsledelse (ADKAR & Actee)
 • Gevinstrealisering

Øvrige ydelser

 • Procesuddannelse (Procesforståelse og proceskonsulentudd.)
 • Consulting skills træning
 • Post-implementerings analyse
 • Etablering af PMO
 • IT-servicedesign

Erik Sekkelund Andersen

Curriculum Vitae

 Karriere (komprimeret)

2019 + +              Senior konsulent og projektleder – Indehaver af SekkelundAndersen Consulting

2000 – 2019        Senior Manager – Consulting hos hhv. EG A/S, PwC Advisory samt Deloitte Mangement Solutions.  

1993 – 2000        Management konsulent, Salgs- og projektchef samt Underdirektør/COO hos hhv. Time/system A/S, TDC International A/S og DC Data A/S

1984 – 1993        Systemchef, Logistikchef og Salgsdirektør hos hhv. Datateam Danmark A/S og Erhvervsgruppen, Danmark A/S

1978 – 1984        Systemkonsulent og Afd.leder hos Tidana A/S

 

Uddannelse (uddrag)

2021                       Projektlederen som facilitator & Bliv klog på forandringer

2019                       Certificeret Actee® Change management facilitator

2017                       Certificeret ADKAR® Change management practitioner

2011                       Certificeret i ValuePeform ® forretningsudviklingskonceptet

1998                       Certificeret i Discover® personanalyse

1985                       HD(R)

1979 + +                 Successiv, intern efteruddannelse indenfor salg, ledelse, forretningsudvikling, projektstyring, porteføljestyring, personlig udvikling mv.

 

Erik Sekkelund Andersen

20+ års erfaring med forretningsudvikling, organisationsudvikling , program- og projektledelse, procesledelse, gevinstrealisering, forandringsledelse mv. som management konsulent, i en række private virksomheder og offentlige organisationer.

Tidligere 20+ års erfaring som leder/direktør indenfor it-distribution, softwareudvikling, salg og implementering af ERP-løsninger mv.

Brancher

Et indblik i min karriere

Jeg har i hele min karriere arbejdet i og med såvel den private som offentlige sektor – dog med en overvægt i den private sektor. Fra disse sektorer har jeg en bred erfaring fra mange brancher og har stort kendskab til og indsigt i mange forskellige forretningsmodeller. Denne baggrund sikrer, at jeg er i stand til hurtigt at sætte mig ind i de mange problemstillinger, der melder sig, når en virksomhed eller organisation f.eks. ønsker øget digitalisering.

Min tilgang til opgaverne er og har altid været forretningsmæssig og det er altid med den forretningsmæssige ”kasket” at jeg går ind i et samarbejde med kunder. Det er forretningen, som sætter kravene til brugen af it – og ikke omvendt. Smarte it-løsninger er der mange af, men hvis ikke forretningen vil eller kan bruge dem, kan man som ledelse hurtigt komme til at kaste gode penge efter dårlige.

Som projektleder har jeg altid fokus på at skabe konsensus i mine projekter; det være sig omkring opgaver, tidsplan, ansvar, leverandørstyring mv. hvor jeg sammen med resten af organisationen er med til at vi i fællesskab får skabt en ”ansvarlig” fremdrift i projekterne og til sidst kommer i mål med dem. Min rolle som projektleder er dog ikke kun at skabe fremdrift for ”en hver pris”, men at sikre, at den deltagende organisation også føler ejerskab omkring de beslutninger og valg, som skal træffes i alle projekter. Dette ejerskab er fundamentet for at der senere kan opnås en væsentlig bedre forankring i modtagerorganisationen, der i den sidste ende kan sikre, at den forventede realisering af gevinsterne bliver opfyldt.

Som proces- og forandringskonsulent sætter jeg fokus på min egen faciliterende rolle, hvor jeg successivt træner ledelsen eller medarbejderne og klæder dem på til selv at kunne arbejde videre, når jeg på et tidspunkt forlader organisationen igen. Det resulterer i en ”aflejring” af  forståelse, viden og engagement, som er forankring i ordets bedste forstand, men det er nødvendigt, hvis man ønsker varige forandringer. Jeg har en pragmatisk tilgang til løsninger, der som regel først er funderet på en god, procesorienteret analyse og siden hen udmøntet i konkrete løsningsforslag, der bliver forankret omkring organisationens egne ansatte. Dermed sikres et stærkt fundament for at de besluttede valg, fra f.eks. en procesanalyse, bliver gennemført og implementeret helt i bund. På den sikres effektivitet og fremdrift i samarbejdet, som vil gavne begge parter mod at nå de fælles fastlagte mål.